Strzelanie królewskie 10 sierpnia 2013 roku

Licznie zgromadzeni bracia z małżonkami, rodzinami i gośćmi uczestniczą w corocznym strzelaniu o tytuł XVI Króla KBS Brusy.