Spotkanie opłatkowe 19 grudnia 2016 roku

Licznie zebrani bracia kurkowi z małżonkami z obecnym kapelanem ks.Zdzisławem Wirwickim, w galowych strojach i świątecznie udekorowanej sali brackiej, świętują spotkanie opłatkowe.