Europejskie Spotkania Historycznych Strzelców 2015 rok

Bracia kurkowi z naszego bractwa chętnie uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach bractw strzeleckich całej Europy, które odbywają się cyklicznie w różnych krajach.