Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnem 16 stycznia 2016 roku

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnem corocznie w karnawale organizuje bale, na które zaprasza gośc z zaprzyjaźnionych bractw.