Bak Królewski 11 stycznia 2014 roku

Prawem brackim w statucie stoi zapisane, że w pierwszą sobotę po święcie Trzech Króli para królewska na wielki bal prosi.